ISTRO.CZ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Semináře / Seminars MENDEL-INFO 2013

MENDEL-INFO 2013

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

ISTRO Česká republika – Mezinárodní organizace pro zpracování půdy

si Vás dovolují pozvat na seminář

MENDEL-INFO 2013

Dopady současných způsobů hospodaření na půdu a plodiny

Datum: 26. 2. 2013

Místo: Zámek Křtiny, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Mendelova univerzita v Brně (www.zamek-krtiny.cz)

Adresa: Křtiny 1, 679 05 Křtiny (mapa). GPS poloha: 49.2969447N, 16.7420794E

Program:

8,30 – 9,00

Prezence

9,00 – 9,10

Zahájení – Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., děkan AF MENDELU

9,10 – 9,40

Půda dříve a nyní

Prof. Ing. Alois Prax, CSc. (MENDELU)

9,40 – 10,00

Aktuální situace na trhu s půdou

Ing. Václav Vilhelm, CSc. (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha)

10,00 – 10,30

Aktuální situace v oblasti zemědělské dotační politiky a výhled do budoucna

RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. (akreditovaný poradce)

10,30 – 11,00

Občerstvení

11,00 – 11,40

Vliv různých agrotechnických zásahů na výnosy plodin a změny půdních vlastností

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. a kol. (MENDELU)

11,40 – 12,40

Zhodnocení průběhu počasí a agrotechnická doporučení u porostů ozimých plodin a pro založení porostů plodin na jaře

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (ČHMÚ, pobočka Brno)

Prof. Ing. Jan Křen, CSc. a kol. (MENDELU)

12,40 – 13,00

Diskuze

13,00

Oběd

 

 

REGISTRACE UKONČENA

 

Vložné je 500 Kč. V ceně je zahrnuto občerstvení. Registrujte se na seminář nejpozději do 20.2.2013.