ISTRO.CZ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Semináře / Seminars MENDEL-INFO 2019

MENDEL-INFO 2019

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

ISTRO CZ, z.s. – Mezinárodní organizace pro výzkum zpracování půdy

si Vás dovolují pozvat na seminář

MENDEL-INFO 2019

Půdoochranné technologie zpracování půdy

 

 

Datum: 27. 2. 2019

Místo: Žabčice, Lidový dům (při průjezdu obcí Žabčice ve směru na Přísnotice u kapličky odbočit doleva, budova se nachází po cca 200 m v řadové zástavbě na pravé straně; GPS 49°00'43.91" N 16°36'14.31" E). Mapa.

Program:

8:30 – 9:00

Prezence

9:00 – 9:10

Zahájení

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (děkan AF MENDELU)

9:10 – 9:40

Protierozní ochrana půdy z pohledu legislativy od roku 2019

Ing. Martin Mistr, Ph.D. (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)

9:40 – 10:10

Technologie pásového zpracování půdy a vývoj stroje ECO TILLER

Ing. Antonín Šedek (P & L, spol. s r.o.)

10:10 – 10:40

Protierozní význam pásového zpracování půdy

Ing. David Kincl (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)

10:40 – 11:00

Přestávka

11:00 – 11:30

Vyhodnocení půdoochranných technologií zakládání porostů kukuřice do pícnin na orné půdě z pohledu výnosu a ekonomiky

Ing. Pavel Nerušil, Ph.D., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., VS Jevíčko)

11:30 – 12:00

Praktické zkušenosti s technologií pásového zpracování půdy v provozních podmínkách

Ing. Marcel Herout, Ph.D. (ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.)

12:00 – 12:30

Využití meziplodin v půdoochranných technologiích zpracování půdy

doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (AF MENDELU)

12:30 – 13:00

Diskuze

13:00

Společný oběd

 

Vložné je 300 Kč (platba na místě u prezence). V ceně je zahrnuto občerstvení. Registrujte se na níže uvedeném odkaze nejpozději do 22.2.2019. Případné dotazy k této akci posílejte na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it nebo volejte 603 231 018.