ISTRO.CZ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Úvod / Introduction

Úvod / Introduction

Sdružení ISTRO Česká Republika bylo založeno v srpnu 1994 na Výzkumném ústavu ekoagrotechniky v Hrušovanech u Brna jako pobočka mateřské organizace ISTRO (International Soil Tillage Research Organisation). Výzkumný ústav v Hrušovanech byl v roce 1995 zrušen a vedení ISTRO ČR přešlo do Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku, kde dodnes sídlí.

V roce 2017 bylo sdružení přejmenováno na spolek ISTRO CZ z.s. Spolek je nezávislé samostatné sdružení členů za účelem podpory výzkumu v oblasti zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření v různých systémech hospodaření na půdě. Cílem jsou inovace technologií zpracování půdy s ohledem na výnos a kvalitu produkce, na půdní úrodnost, ale i dopady na biotické škodlivé organizmy v různých půdně-klimatických podmínkách ČR. Členy spolku jsou přední odborníci z výzkumných institucí, univerzit a zemědělského podnikání, kteří pracují v oblasti hospodaření s půdou, ochranou půdního prostředí a dalších příbuzných oborech. Hlavní činností spolku je zpřostředkování kontaktu mezi výzkumnu sférou a zemědělskou praxí, pořádání odborných seminářů a konferencí a poradenská činnost.

Účel spolku je naplňován zejména těmito činnostmi:

  • pořádáním a účastí členů Spolku na tuzemských i zahraničních konferencích, seminářích, školeních a workshopech,
  • pořádáním polních dní,
  • aktivní spoluprací členů Spolku se zástupci vysokých škol, výzkumných ústavů a firem působících na trhu se zemědělskou technikou formou řešení výzkumných projektů, a to jak v České republice, tak i v zahraničí,
  • konzultační a poradenskou činností pro zemědělskou praxi,
  • prezentací nových poznatků výzkumu ve výuce studentů,
  • publikováním výsledků výzkumu v původních vědeckých časopisech, ale i odborných článcích pro zemědělskou praxi,
  • odbornými posudky a stanovisky k legislativním předpisům souvisejících s problematikou zpracování půdy a dalších témat v oblasti rostlinné produkce.


 

ISTRO-Czech Branch was established in August 1994 in Research Institute of ecoagronomical practices in Hrušovany u Brna. This Institute was cancelled in 1995 and government of ISTRO-Czech Branch come over Research Institute for Fodder Crops, Ltd. in Troubsko near Brno.

In 2017, the branch was renamed to ISTRO CZ, z.s. The members of ISTRO CZ are the top specialist from the important Research Institutes, Universities and Agricultural Business, working in the fields of soil management, protection of the soil environment, and in the related fields. The Branch is also responsible also for mutual contacts between the scientists and farmers, organizing consultations, seminars, and conferences.

 

ISTRO CZ has, at present 24 members, of all branch committee are three members in presidium:

 

Výbor spolku / Presidium

Ing. Vladimír Smutný, PhD. - President (Mendel University in Brno, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Ing. Vojtěch Lukas, PhD - Secretary (Mendel University in Brno, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Ing. Barbora Badalíková - Treasurer (Research Institute for Fooder Crops, Ltd., e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )